Szükséges dokumentumok

A gyors ügyintézés kellékei.


Halotti anyakönyvezés előtt:

Halottvizsgálati bizonyítvány (meghatalmazás ellenében, cégünk beszerzi)

Születési anyakönyvi kivonat

Személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány, ezek hiányában érvényes útlevél vagy 2001. év utáni években kiállított kártya formátumú vezetői engedély

Lakcímkártya

Külföldi állampolgár esetében érvényes útlevél

kép

Halotti anyakönyv megléte mellett:

A halotti anyakönyvi kivonat egy hiteles példánya

A halottvizsgálati bizonyítvány egy hiteles példánya


Az elhunyt családi állapota szerint szükséges még:

A házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben házas volt az elhunyt.

Az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, amennyiben özvegy volt az elhunyt.

A válást igazoló bírósági végzés, amennyiben elvált volt az elhunyt.


Egyéb szükséges dokumentumok, egyéni igények és egyedi esetek előfordulásakor:

Otthon történő elhalálozás esetén, hamvasztás igénye mellett, az ehhez szükséges hamvasztási engedélyhez a háziorvos nyilatkozata is szükséges, majd e nyilatkozattal a legközelebbi közvetlen családtagnak kell az ÁNTSZ-nél a hamvasztási igényt jelezni.

Sírhelybe történő rátemetés vagy koporsó kriptába temetése esetén az ÁNTSZ sírnyitási engedélye is szükséges, ezt is csak a család intézheti.