Gyakran Ismételt Kérdések

A fontos kérdések és válaszok gyűjteménye.


Temetőink nyitvatartása

Az általunk üzemeltetett temetők közül, a Hódmezővásárhely Városi Köztemető és a Katolikus temető hivatalos nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul:

Nyári nyitvatartás
2022. 04.01 - 2022. 10. 31-ig 8:00 – 19:00 óráig

Téli nyitvatartás
2022. 11.01 - 2022. 03. 31-ig 8:00 – 17:00 óráig

Halottak napi nyitvatartási idő:
2022.11.02. hétfő : Temetőink nyitvatartása az ünnepre való tekintettel sem tér el a fentiekben leírt hivatalos nyitvatartásoktól.

Zákányszéken, Ruzsán és Mindszenten temetőink éjjel-nappal látogathatók.

Autóval be lehet-e hajtani a temetőbe?

Temetőinkbe a hivatalos nyitvatartási időben ingyenes a gépkocsival való behajtás abban az esetben, ha az erre alkalmas útszakasz rendelkezésre áll.

Ki rendelkezik a temetési hely felett?

Rendelkezési joga annak van a sírhely fellett, aki azt megváltotta, vagy újraváltotta. Ő a Rendelkező. Meglévő temetkezési helyre a Rendelkező két tanú aláírásával ellátott, írásba adott jóváhagyása mellett lehet temetni.

Mennyi időnként kell újraváltani a sírhelyeket, úrnasírokat és a kriptákat?

A koporsós sírhelyek használati ideje 25 év, amit az utolsó koporsós temetéstől, vagy újraváltástól számítunk. Rátemetés esetén pótdíj fizetése szükséges. Urna és exhuma maradványok koporsós sírhelyre történő rátemetése a használati időt nem hosszabbítja meg.

Urnasírok és urnafülkék használati ideje 10 év. Ennyi idő elteltével lehet újraváltani ezeket a helyeket.

Sírboltok, kripták 60 évente válthatók újra.

kép

Kinek kell gondoskodnia az elhunyt temettetéséről?

Amennyiben az elhunyt, még életében tett olyan írásos rendelkezést, mely kitér a temetés módjára és helyszínére, akkor e szerint kell eljárni. Ennek hiányában a temetésről gondoskodó vagy arról kötelességből eleget tevő személy rendelkezései az irányadók. A temetésről gondoskodó személyek sorrendisége: aki szerződésben vállalta a temettetést akit arra az elhunyt végrendelete erre kötelez, végrendelet nélkül, az elhunyt elhalálozása előtt, vele együtt élő házastársa, az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b. pontja), a törvényes öröklés rendje szerint.

A helyileg illetékes Önkormányzat gondoskodik mindazon elhunytak temetéséről, akik esetében a fenti felsorolásnak eleget tevő személy nem létezik, vagy nem elérhető, esetleg nem tesz eleget kötelezettségének.

Kinek a feladata a sírok gondozása, a temetés utáni hervadt koszorúk és virágok elszállítása?

A sír gondozása, rendbetétele a család feladata, kötelezettsége.