Almási István emlékére

Hódmezővásárhely polgármestere, Almási István, 2017. november 20-án hunyt el. A vásárhelyi polgárok mély megrendüléssel fogadták a hírt, mert az alföldi mezőváros lakói nem csak egy emberséges politikust de egy sikeres zenészt, nemzedékeket nevelő tanárt és egy nagytudású könyvtárigazgatót is veszítettek személyében. Mindenki ismerte és szerette. Sokak magyar vagy zenetanárként emlékeztek rá, tömegek fülében csengett jazz zenekarának, a Promenad Dixilandnek vagy másik együttesének a Molnár Dixilendnek derűs játéka. A fiatalabb generáció viszont, mint Lázár János alpolgármesterére, később, 2012-től, a nagy támogatottságot élvező polgármesterként emlékszik rá.

Kulturális és politikai munkáját számos díjjal ismerték el, ilyen volt a 2010-ben a köztársasági elnök által adományozott Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetés is. A várostól Pro Urbe díjban részesült 1995-ben.

Az életében megszerzett tiszteletet, megbecsülést vitte tovább és rótta le méltósággal kegyeletét a város, a Szent István templomban felravatalozott koporsója előtt. Az ugyanitt tartott gyászmise keretén belül Kis-Rigó László megyés püspök celebrálásában búcsúztatta el Almási Istvánt. A szentmise végén Lázár János miniszer úr búcsúbeszédében emlékezett vissza barátjára és munkatársára is egyben.

A szertartást követően a városi temető díszparcellájába helyezték örök nyugalomra a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft, a Hírös Temetkezési Kft és a Szigü Kft. közreműködésével.